Тарифи
  Якість води
  Порядок укладення договорів
  Нормативи скидання стічних вод
  Штрафні санкції
  Порядок оформлення технічної документації
  Обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж
  Правила приймання стічних вод
 


Порядок оформления технической документации

Порядок присоединения абонентов к коммунальным водопроводам

Предприятия или организация для решения вопроса о подключении здания, сооружения или промышленного объекта к коммунальному водопроводу обращаются в КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета Запорожской области по ул. Покровская, 100, с центрального входа 2 этаж кабинет "Технический отдел".
Для получения технических условий направляют письменный запрос и опросной лист, где указывается:

 • общий максимальный суточный расход воды (для хозпитьевых и промышленных нужд);
 • средний и максимальный часовой расход воды по объекту;
 • максимальный суточный и часовой расход воды для промышленных нужд;
 • противопожарный расход воды;
К письму прилагается:
 • решение местных органов государственной исполнительной власти об отводе участка;
 • геодезическая съемка в масштабе 1:500 (съемку необходимо получить в управлении архитектуры, которое находится по адресу ул. К. Маркса, 2а, приемные дни понедельник, среда кабинет № 12).

 

Порядок присоединения абонентов к коммунальной канализации

Предприятия или организация для решения вопроса о подключении здания, сооружения или промышленного объекта к коммунальной канализации обращаются в КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета Запорожской области по ул. Покровская, 100, с центрального входа 2 этаж кабинет "Технический отдел".
Для получения технических условий направляют письменный запрос и опросной лист, где указывается:

 • общий максимальный суточный объем сточных вод;
 • средний и максимальный часовой объем сточных вод по объекту;
 • максимальный суточный и часовой объем сточных вод;
К письму прилагается:
 • решение местных органов государственной исполнительной власти об отводе участка;
 • геодезическая съемка в масштабе 1:500 (съемку необходимо получить в управлении архитектуры, которое находится по адресу ул. К. Маркса, 2а, приемные дни понедельник, среда кабинет № 12);
 • характеристика качества сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию.

 УКРАЇНА
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я


16.02.2012 № 29/1

Про затвердження інструкції про
порядок приєднання до мереж
водопостачання та водовідведення й
споруджень на них

З метою регламентації порядку приєднання реконструйованих і новоспоруджених мереж водопроводу і каналізації та споруджень на них, у відповідності до ст. 4 "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства від 27.06.2008 №190 "Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України" виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приєднання водопровідних і каналізаційних мереж та споруджень на них до діючих комунальних систем водопостачання та водовідведення КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - КП "Водоканал" ММР ЗО) згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Онищука Ю.П.


Міський голова С.Г. Вальтер

 


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради 
16.02.2012 р. № 29/1

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приєднання водопровідних і каналізаційних
мереж та споруджень на них до діючих систем водопостачання та
водовідведення КП "Водоканал" ММР ЗО

І. Загальні положення


1.1 Дійсна інструкція регламентує (визначає) порядок приєднання існуючих, реконструйованих і новоспоруджених, відповідно до проекту, мереж водопроводу й каналізації й споруджень на них до діючих систем водопостачання та водовідведення, а також установлює порядок пуску їх в експлуатацію.

1.2 Інструкція розроблена на підставі діючих "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №190, і "Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України" стосовно до місцевих умов.

1.3 В інструкції враховані вимоги таких нормативних документів:

- Закон України "Про охорону навколишнього середовища";
- Закон України "Про питну воду й питне водопостачання";
- Водний Кодекс України;
- СНІП 2.04.02-84 Водопостачання "Зовнішні мережі й спорудження";
- СНІП 2.04.03-85 Каналізація "Зовнішні мережі й спорудження";
- Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
- Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

1.4 Дійсна інструкція обов'язкова як для комунального підприємства "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області, так і для всіх підприємств, організацій і громадян (абонентів), що приєднуються до систем водопостачання та водовідведення.

II. Порядок приєднання об'єктів до діючих систем
водопостачання та водовідведення, введення їх в експлуатацію

2.1 Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовникові необхідно одержати технічні умови відповідно до Порядку надання архітектурно-планувального завдання й технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури.

2.2 Підключення об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення виконується при наявності проектів, розроблених і погоджених відповідно до норм проектування.

2.3 Час проведення врізок визначає КП "Водоканал" ММР ЗО після виконання замовником підготовчих робіт: розкопування котловану (з установкою, якщо буде потреба, кріплення), заготівлі фасонних частин.

2.4 Виконання врізок не повинне негативно позначатися на водопостачанні та водовідведенні споживачів. У першу чергу повинна бути розглянута можливість здійснення врізання без припинення подачі води. Якщо буде потреба відключення води на період виконання врізання всі споживачі повинні бути завчасно попереджені виробником.

2.5 Приєднання трубопроводів до діючих комунальних мереж водопостачання та водовідведення виконується тільки силами КП "Водоканал" ММР ЗО.

2.6 Забороняється самовільне приєднання до діючих систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, а також самовільне зведення пристроїв і споруджень для таких приєднань.

До самовільного належить приєднання, зроблене без відома КП "Водоканал" ММР ЗО, а також після закінчення строку виданого дозволу, при відсутності або несвоєчасному укладанні договору на відпустку питної води (прийом стічних вод).

Категорично забороняються будь-які приєднання водопроводів не питного призначення до систем водопостачання населеного пункту.

2.7 При виявленні самовільно зведених пристроїв і споруджень для приєднання представником КП "Водоканал" оформляється акт у двох екземплярах, один із яких вручається власникові цих пристроїв або абонентові. При незгоді власника пристроїв або абонента зі змістом акта він зобов'язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по пред'явлених претензіях.

2.8 Виявлені самовільно приєднані труби або пристрої до комунальних систем водопостачання та водовідведення підлягають негайному відключенню та демонтажу спеціалістами КП "Водоканал" ММР ЗО із пред'явленням абонентові до оплати рахунку по відшкодуванню суми за витрачену воду й пропущені стічні води й суми витрат на роботи з відключення приєднаних пристроїв.

2.9 Відповідальність за самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведення несуть керівники підприємства замовника (абонента), а також громадяни відповідно до діючого законодавства. Нарахування за самовільне, а також без облікове водоспоживання, проводиться згідно з п. 3.3. "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України"

2.10 Підставою для подачі води й прийому стічних вод в існуючі, у новоспоруджені й приєднані трубопроводи є договір, укладений між замовником (абонентом) і КП "Водоканал". При укладанні договору на поставку води й прийом стічних вод Замовник надає КП "Водоканал" акт схованих робіт і виконавчу схему внутрішніх і зовнішніх мереж водопроводу й каналізації з точкою підключення.


Керуючий справами виконкому В.В. Шиян
Станков Є.Ю.

 

Просмотров: 651 
Вход на сайт
  Система Orphus Copyright © 2008–2017 Коммунальное предприятие "Водоканал"
Мелитопольского городского совета Запорожской области