Корисно знати!!!
  Офіційно!!!
  ProZorro публічні закупівлі
  Річний план закупівель
  Рішення
  Порядок розгляду скарг
  Антикорупційна програма
  Фінансова звітність
 


РешенияУКРАЇНА
  МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Запорізької області
VI скликання
17 сесія

Р І Ш Е Н Н Я


28.12.2011 № 11

Про внесення змін у п.3 рішення 17 сесії Мелітопольської міської ради У скликання від 22.06.2006 № 16/10 "Про створення постійно діючого комітету тендерних торгів КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області"

На підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель", з метою здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг у межах затверджених асигнувань бюджету міста Мелітополя та інших державних коштів, у зв'язку із кадровими змінами

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у п.3 рішення 17 сесії Мелітопольської міської ради V скликання від 22.06.2006 № 16/10 "Про створення постійно діючого комітету тендерних торгів КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області", а саме:
- звільнити від обов'яків голови комітету тендерних торгів КП "Водоканал" провідного економіста Тяжлову Т.А.;
- призначити головою комітету конкурсних торгів КП "Водоканал" головного інженера Мірошніченка С.Г.;
- призначити членом комітету конкурсних торгів КП "Водоканал" провідного економіста Тяжлову Т.А.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.


Міський голова С.Г. Вальтер

 

РешенияУКРАЇНА
  МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Запорізької області
V скликання
25 сесія

Р І Ш Е Н Н Я


28.02.2008 № 9/4

Про внесення змін у п.2 рішення 17 сесії Мелітопольської міської ради У скликання від 22.06.2006 № 16/10 "Про створення постійно діючого тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області"

На підставі частини 6 статті 2 та статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг у межах затверджених асигнувань бюджету міста Мелітополя та інших державних коштів, у зв'язку із кадровими змінами

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни у п. 2 рішення 17 сесії Мелітопольської міської ради V скликання від 22.06.2006 № 16/10 "Про створення постійно діючого тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області":
- вивести зі складу тендерного комітету КП "Водоканал" головного бухгалтера Чернегу О.Д.;
- ввести у склад тендерного комітету КП "Водоканал" головного бухгалтера Аєдінову Н.М.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.


Міський голова Д.В. Сичов

 

РешенияУКРАЇНА
  МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Запорізької області
V скликання
17 сесія

Р І Ш Е Н Н Я


22.06.2007 № 16/10

Про створення постійно
діючого тендерного комітету
КП "Водоканал"
Мелітопольської міської ради
Запорізької області

На підставі ч. 6 ст.2 та ст.12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", Закону України "Про місцеве самоврядування України", з метою здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг у межах затверджених асигнувань бюджету міста Мелітополя та інших державних коштів

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Створити постійно діючий тендерний комітет для здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у межах затверджених асигнувань бюджету міста Мелітополя та інших державних коштів, де замовником є КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області.

2. Затвердити Положення про тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області та його головні функції щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету та інших державних коштів згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради ^алодізької області згідно з додатком 2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.


Міський голова Д.В. Сичов

 

Решения


Додаток 1
до рішення 17 сесії
  Мелітопольської міської ради 
Запорізької області V скликання
від 22.06.2007 р. № 16/10ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради
Запорізької області та його головні функції щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету
та інших державних коштів


Цим Положенням регулюються питання створення тендерного комітету КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області організація роботи та регламент проведення його засідань, права, обов'язки та відповідальність його членів відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".

1. Загальна частина

1.1. Положення про тендерний комітет КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - тендерний комітет) та склад його членів затверджується рішенням сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області за поданням голови постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста. Зміни до обраного складу вносяться за пропозицією голови тендерного комітету і затверджуються рішенням Мелітопольської міської ради Запорізької області.
1.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством у сфері громадських закупівель, цим Положенням, нормативними документами Мелітопольської міської ради Запорізької області та рішеннями, які приймаються тендерним комітетом.
1.3. Терміни, що вживаються у Положенні, та їх значення:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює процедуру закупівлі в порядку, визначеному цим Положенням та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти";
розпорядник бюджетних коштів - КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області;
державна закупівля (далі - закупівля) - придбання розпорядником товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у законодавчому порядку;
учасник процедури закупівлі - фізична чи юридична особа, яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію;
товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;
роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва;
послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;
предмет закупівлі - товари, роботи та послуги;
тендерна документація - документація, що готується розпорядником бюджетних коштів та передається виконавцям для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі;
тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, що готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;
торги - порядок здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця тендеру, згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Положенням і Законом України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти";
договір про закупівлю - письмова угода між платником - фактичним розпорядником коштів та учасником - переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату.

2. Формування тендерного комітету

2.1. Склад тендерного комітету повинен формуватися з урахуванням статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".
2.2. Тендерний комітет утворюється на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету, їх неупередженості та на термін каденції міської ради зі щорічним оновленням депутатської частини його складу.
Кількість членів тендерного комітету встановлюється в межах 5-7 осіб. Головою тендерного комітету за посадою є заступник директора КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Заступник голови тендерного комітету за посадою є начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та тендерних закупівель. Секретар призначається головою тендерного комітету з числа його членів.
Членами тендерного комітету за посадами є працівники підприємства, заступник директора, заступник головного інженера, юрисконсульт, головний бухгалтер або його заступник, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та тендерних закупівель.
У випадку, якщо при розгляді конкретної закупівлі виникає конфлікт інтересів з боку члена тендерного комітету, пов'язаний з його майновими, організаційними, родинними чи іншими відносинами з претендентом на виконання закупівель, рішення про його участь у роботі комітету на цей час приймається тендерним комітетом на підставі письмової заяви будь-якого члена комітету.
2.3. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету на договірних засадах можуть залучатися сторонні експерти та консультанти з урахуванням вимог частини восьмої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти".
2.4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова.
2.5. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
2.6. Робоча група з представників тендерного комітету в складі не менш трьох осіб призначається для розкриття тендерних пропозицій учасників.
Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій учасників відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.
2.7. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.
2.8. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання:
- планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій членів тендерного комітету, окремих його комісій та груп;
- здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства;
- прийняття відповідних рішень за результатами тендеру.
2.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голос голови комітету є визначальним.
2.10. Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

3. Функції тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- затвердження плану здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;
- вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;
- затвердження необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників, документації;
- розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі на радіо, телебаченні, у мережі Інтернет аборозсилання запрошень учасникам щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;
- надання роз'яснень учасникам щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- проведення процедури попередньої кваліфікації учасників у разі її застосування;
- підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників документації;
- у разі необхідності звертатись до уповноваженого органу щодо погодження застосування замовником окремих процедур державних закупівель;
- розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
- визначення та затвердження переможця торгів;
- у разі надходження скарги від учасника - забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до міжвідомчої комісії з питань державних закупівель.

4. Права та обов'язки тендерного комітету

4.1. Тендерний комітет має право:
- від імені розпорядника бюджетних коштів у межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором торгів шляхом застосування тендерних процедур закупівель;
- залучати, в разі необхідності, для роботи в тендерному комітеті інших працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. Відповідно до законодавства також можуть залучатися на договірних засадах незалежні кваліфіковані експерти та консультанти, крім тих, що є заінтересованими особами стосовно виконавців цієї процедури закупівлі;
- готувати пропозиції керівнику замовника щодо покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації за рахунок платежів претендентів відповідно до статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
- обирати переможців проведених торгів.
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
- організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та термінів;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;
- зберігати конфіденційність інформації;
- своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників, що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;
- своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику Замовника.
Протокол та звіт підписуються всіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.
4.4. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.
4.5. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій учасників, виносити питання на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
4.6. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних правових актів замовника, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності тендерного комітету.
4.7. Відповідальним за організацію та проведення процедур закупівель є голова тендерного комітету.

5. Повноваження керівного складу тендерного комітету

5.1. Голова тендерного комітету:
- головує на засіданнях тендерного комітету;
- планує проведення засідань тендерного комітету;
- вирішує питання забезпечення діяльності тендерного комітету;
- представляє тендерний комітет при вирішенні спорів;
- за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету;
- пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
- визначає функції кожного члена тендерного комітету;
- приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп тендерного комітету.
5.2. Заступник голови тендерного комітету:
виконує обов'язки голови тендерного комітету у випадку його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків; здійснює інші функції, визначені рішенням тендерного комітету.
5.3. Секретар тендерного комітету:
- відповідає за правильність ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, веде та оформлює протоколи засідань тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
- за дорученням голови тендерного комітету веде іншу організаційну роботу.
Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.

6. Відповідальність тендерного комітету

6.1. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного комітету відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень; недотримання вимог достовірності, збереження конфіденційності інформації, недоїмки у ведені звітності.
6.2. Консультанти та експерти залучені на договірних засадах до роботи тендерного комітету несуть відповідальність згідно з умовами договору.
6.3. При появі скарг та претензій з боку учасників на рішення тендерного комітету голова тендерного комітету приймає рішення щодо призупинення попередньо-прийнятого рішення і виносить це питання на повторний розгляд.

7. Прикінцеві положення

7.1. Щодо виконання всіх інших умов, не зазначених в цьому Положенні, міський тендерний комітет зобов'язаний в своїй роботі керуватися нормами Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та іншими нормативно-правовими актами, що діють у сфері державних закупівель.

 

Решения


Додаток 2
до рішення 17 сесії
  Мелітопольської міської ради 
Запорізької області V скликання
від 22.06.2007 р. № 16/10

Голова тендерного комітету - Заступник директора Тяжлова Т.А.
Заступник голови тендерного комітету - Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
Слюсар Ю.А.

Члени тендерного комітету: Головний бухгалтер Чернега О.Д.
Начальник юридичного відділу Левадний О.І.
Заступник головного інженера Мірошніченко С.Г.

 

Просмотров: 562 
Вход на сайт
  Система Orphus Copyright © 2008–2017 Коммунальное предприятие "Водоканал"
Мелитопольского городского совета Запорожской области