ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ УКЛАДАННЯ, ПЕРЕУКЛАДАННЯ, РОЗІРВАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДІЮЧІ ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ВЛАСНИКАМИ (КОРИСТУВАЧАМИ) НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ (ОБ'ЄКТІВ)

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ Індивідуальний договір бланк для ознайомлення

БАГАТОКВАРТИРНИЙ СЕКТОР Колективний договір бланк для ознайомлення

БАГАТОКВАРТИРНИЙ СЕКТОР Договір з колективним споживачем бланк для ознайомлення

1. Прийняття заяв, вихідних даних для розрахунку нормативного водопостачання та водовідведення та відповідного пакету документів для укладання, переукладання, розірвання та внесення змін до договорів відбувається в договірній групі КП "Водоканал" ММР ЗО, вул. Покровська, 100, вхід з двору, 2 поверх, кабінет №27.

Перелік документів, необхідних для укладення (переукладення) договору на послуги водопостачання та водовідведення:

Для підприємств, установ, організацій

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія Статуту (1,2,остання сторінки)
 • Копія документа про призначення керівника
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копія Свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку (або рішення про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій)
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктами (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди, технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення, поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

Для фізичних осіб - підприємців

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копія свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктамим (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди , технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення, поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

Для громадян - власників нежитлових приміщень

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктами (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди, технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення,поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

2.Опрацювання наданих заяв:
2.1. Інженер договірної групи перевіряє наданий споживачем розрахунок нормативного водоспоживання та водовідведення на відповідність до вимог чинного законодавства та ДБН В.2.5.-64 2012. У випадках, коли споживач не може надати такий розрахунок, інженер договірної групи готує його під час підготовки проекту договору.
2.2. Заява споживача з необхідним пакетом документів разом з діючим договором (за наявності) формується в окрему справу та передається до технічної інспекції для обстеження відповідних об'єктів. Результати обстеження оформлюються актом встановленого зразка (Додаток 1 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя, затверджених рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.07.2018 №149) в строк до 10 календарних днів з моменту отримання документів від договірної групи.
2.3. Акт обстеження долучається до справи та передається до технічного відділу для підготовки акту розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж, який є невід'ємною частиною договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення. Акт розмежування балансової належності готується та передається до договірної групи протягом 10 календарних днів з дня отримання пакету документів на опрацювання.
2.4. На підставі всіх вищезазначених документів протягом 10 календарних днів з дня повернення справи технічним відділом інженер договірної групи готує проект договору (додаткової угоди) з додатками та погоджує його з відповідними посадовими особами підприємства.
Після цього інженер договірної групи вживає заходів щодо підписання цих документів сторонами. 2.5. Остаточно сформована справа передається на ознайомлення та опрацювання до наступних структурних підрозділів:

 • оператор та бухгалтер забезпечують внесення відповідних змін до електронної бази підприємства;
 • майстер та контролери підрозділу по роботі з підприємствами ознайомлюються з наданими справами та вносять відповідні коригування в свою роботу;
 • відділ з питань екології та моніторингу відстежує зміни лімітів, встановлених договорами, для коригування загального ліміту по підприємству, а також оновлюють дані для коректного оформлення документів по відбору проб стічних вод.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ ФОРМИ БЛАНКІВ

Ф-01 ЗАЯВА на укладення (переукладення) договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (для власників (користувачів) нежитлових приміщень (об'єктів)) з відповідним переліком документів;

Ф-02 ВИХІДНІ ДАНІ для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення;

Ф-03 ЗАЯВА на включення об'єкта до договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення з відповідним переліком документів;

Ф-04 ЗАЯВА на виключення об'єкта з договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення з відповідним переліком документів;

Ф-05 ЗАЯВА на збільшення (зменшення) ліміту по договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення;

Ф-06 ЗАЯВА на включення (виключення) точки обліку до договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення;

Ф-07 ЗАЯВА на розірвання договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (для власників (користувачів) нежитлових приміщень (об'єктів));

Ф-08 ЗАЯВА про тимчасове припинення надання послуг без розірвання договору;

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ УКЛАДАННЯ, (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРІВ НА ПРИЙОМ СТІЧНИХ ВОД

З ПЕРЕВІЗНИКАМИ

1. Прийняття заяв та відповідного пакету документів для укладання, переукладання, розірвання та внесення змін до договорів на прийом стічних вод з перевізниками відбувається в договірній групі КП "Водоканал" ММР ЗО.

Перелік документів, необхідних для укладення (розірвання) договору на прийом стічних вод:

Для підприємств, установ, організацій

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія Статуту (1,2,остання сторінки)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія документа про призначення керівника
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

Для фізичних осіб - підприємців

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

Для громадян

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

2.Опрацювання наданих заяв:
2.1. Укладання (розірвання) договорів на прийом стічних вод з перевізниками проводиться інженером договірної групи на підставі відповідних заяв, прийнятих разом із затвердженим пакетом документів протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви.ЗАТВЕРДЖЕНІ ФОРМИ БЛАНКІВ

Ф-09 ЗАЯВА на укладення (переукладення) договору про прийом рідких побутових відходів (для перевізників) з відповідним переліком документів;

Ф-010 ЗАЯВА на розірвання договору про прийом рідких побутових відходів (для перевізників);