ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ УКЛАДАННЯ, ПЕРЕУКЛАДАННЯ, РОЗІРВАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДІЮЧІ ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ВЛАСНИКАМИ (КОРИСТУВАЧАМИ) НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ (ОБ'ЄКТІВ)

Бланк договору для ознайомлення

1. Прийняття заяв, вихідних даних для розрахунку нормативного водопостачання та водовідведення та відповідного пакету документів для укладання, переукладання, розірвання та внесення змін до договорів відбувається в договірній групі КП "Водоканал" ММР ЗО, вул. Покровська, 100, вхід з двору, 2 поверх, кабінет №27.

Перелік документів, необхідних для укладення (переукладення) договору на послуги водопостачання та водовідведення:

Для підприємств, установ, організацій

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія Статуту (1,2,остання сторінки)
 • Копія документа про призначення керівника
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копія Свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку (або рішення про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій)
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктами (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди, технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення, поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

Для фізичних осіб - підприємців

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копія свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктамим (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди , технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення, поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

Для громадян - власників нежитлових приміщень

 • Заява встановленого зразка (Ф-01)
 • Вихідні дані для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення (Ф-02)
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копія документа (наказу) про призначення відповідальних осіб (як мінімум - 2 особи) за водопостачання та водовідведення об'єкта, збереження засобів обліку, пломб та інших водопровідних споруд та пристроїв, відбір проб стічних вод
 • Копії документів на право власності чи право користування об'єктами (Свідоцтво про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, договір купівлі - продажу об'єкта чи договір оренди, технічний паспорт, робочий проект на підключення до систем водопостачання та водовідведення,поверхові плани чи схематичні плани)
 • Технічні умови на об'єкти

2.Опрацювання наданих заяв:
2.1. Інженер договірної групи перевіряє наданий споживачем розрахунок нормативного водоспоживання та водовідведення на відповідність до вимог чинного законодавства та ДБН В.2.5.-64 2012. У випадках, коли споживач не може надати такий розрахунок, інженер договірної групи готує його під час підготовки проекту договору.
2.2. Заява споживача з необхідним пакетом документів разом з діючим договором (за наявності) формується в окрему справу та передається до технічної інспекції для обстеження відповідних об'єктів. Результати обстеження оформлюються актом встановленого зразка (Додаток 1 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя, затверджених рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.07.2018 №149) в строк до 10 календарних днів з моменту отримання документів від договірної групи.
2.3. Акт обстеження долучається до справи та передається до технічного відділу для підготовки акту розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж, який є невід'ємною частиною договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення. Акт розмежування балансової належності готується та передається до договірної групи протягом 10 календарних днів з дня отримання пакету документів на опрацювання.
2.4. На підставі всіх вищезазначених документів протягом 10 календарних днів з дня повернення справи технічним відділом інженер договірної групи готує проект договору (додаткової угоди) з додатками та погоджує його з відповідними посадовими особами підприємства.
Після цього інженер договірної групи вживає заходів щодо підписання цих документів сторонами. 2.5. Остаточно сформована справа передається на ознайомлення та опрацювання до наступних структурних підрозділів:

 • оператор та бухгалтер забезпечують внесення відповідних змін до електронної бази підприємства;
 • майстер та контролери підрозділу по роботі з підприємствами ознайомлюються з наданими справами та вносять відповідні коригування в свою роботу;
 • відділ з питань екології та моніторингу відстежує зміни лімітів, встановлених договорами, для коригування загального ліміту по підприємству, а також оновлюють дані для коректного оформлення документів по відбору проб стічних вод.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ ФОРМИ БЛАНКІВ

Ф-01 ЗАЯВА на укладення (переукладення) договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (для власників (користувачів) нежитлових приміщень (об'єктів)) з відповідним переліком документів;

Ф-02 ВИХІДНІ ДАНІ для розрахунку нормативного водоспоживання та водовідведення;

Ф-03 ЗАЯВА на включення об'єкта до договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення з відповідним переліком документів;

Ф-04 ЗАЯВА на виключення об'єкта з договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення з відповідним переліком документів;

Ф-05 ЗАЯВА на збільшення (зменшення) ліміту по договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення;

Ф-06 ЗАЯВА на включення (виключення) точки обліку до договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення;

Ф-07 ЗАЯВА на розірвання договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (для власників (користувачів) нежитлових приміщень (об'єктів));

Ф-08 ЗАЯВА про тимчасове припинення надання послуг без розірвання договору;

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ УКЛАДАННЯ, (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРІВ НА ПРИЙОМ СТІЧНИХ ВОД

З ПЕРЕВІЗНИКАМИ

1. Прийняття заяв та відповідного пакету документів для укладання, переукладання, розірвання та внесення змін до договорів на прийом стічних вод з перевізниками відбувається в договірній групі КП "Водоканал" ММР ЗО.

Перелік документів, необхідних для укладення (розірвання) договору на прийом стічних вод:

Для підприємств, установ, організацій

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія Статуту (1,2,остання сторінки)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія документа про призначення керівника
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

Для фізичних осіб - підприємців

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія свідоцтва про держреєстрацію або витягу (виписки) з ЄДР
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

Для громадян

 • Заява встановленого зразка (Ф-09, Ф-10)
 • Копія паспорта, ідентифікаційного коду
 • Копії документів на асенізаційний транспорт

2.Опрацювання наданих заяв:
2.1. Укладання (розірвання) договорів на прийом стічних вод з перевізниками проводиться інженером договірної групи на підставі відповідних заяв, прийнятих разом із затвердженим пакетом документів протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви.ЗАТВЕРДЖЕНІ ФОРМИ БЛАНКІВ

Ф-09 ЗАЯВА на укладення (переукладення) договору про прийом рідких побутових відходів (для перевізників) з відповідним переліком документів;

Ф-010 ЗАЯВА на розірвання договору про прийом рідких побутових відходів (для перевізників);